Siena

Siena

Žiūrovas turėjo kėdę
Nes nenorėjo jis stovėti
Bet sėdėti negalėjo
Nes visi kiti stovėjo.

Stovėjo jie prie sienos
Ta siena lipo diedas
Ir niekas netikėjo
Kad sugebės užlipti.

Praėjus daug daug laiko
Žiūrovas atsisėdo
Nes diedas vis dar lipo
Ir buvo jau aukštai.

Pradėjo visi skirtis
Žiūrovas net užmigo
O diedas vis dar lipo
Ir buvo jis aukštai.

Žiūrovas net pabudo
Bet diedas vis dar lipo
ta begaline siena!
Ir buvo jis aukštai.

Atsakymai

Priėjęs akligatvį
Suprato, kad reikia eiti atgal
Bet buvo tiek primelavęs
Kad neberado kelio atgal.

Sutiko vaikiną be plaukų
Bet paklausęs kelio
Suprato kalbąs su savo
Atvaizdžiu veidrodyje.

Pašoko aukštyn
Kad geriau matytų
Bet pasaulis apsivertė
Ir pradėjo kristi.

Pagavo debesį
Bet tai buvo balionas
Ir pradėjo kristi
Nes balionas sprogo.

Nukrito į moters rankas
ji nusišypsojo
Ir išgaravo
Nes ir ji buvo balionas.

Surado vėžlį
Paklausė, kas yra tiesa
Bet vėžlys buvo tikras
Atsakymo nėra.

Klausimai

Klausimai

Prisimenu, kaip lipau į kalną su grupe draugų.
Visi tylėjo, o aš kalbėjau, bet ne apie orą,
Tikrai ne apie prie kelio gulintį lavoną kiškio,
Aš klausinėjau klausimų.

Kai nulipau nuo kalno, išsiskyriau su draugais.
Po kelių metų grįžęs, į kalną nebeįlipau,
Nes buvo prastas oras, ir kiškių gripo karantinas,
Ir nebesutikau draugų.

Dabar noriu paklausti, bet nebemoku, pamiršau.
Pamatęs žmogų gatvėj tik nusišypsau.
Kai sugalvoju klausimą, netrukus suprantu,
Kad ant kalno jį jau panaudojau.

Galėčiau gyventi iš senųjų savo klausimų,
Bet kaip tai būtų nuobodu!
Gyvenčiau tarsi amžinybėj,
Ir vėl ir vėl ir vėl ir vėl.

Todėl viliuosi, kad priimsite mane,
Ir leisite išmokti to, ko nebemoku,
Kad nebūčiau vergas savo likime,
Ir klausinėčiau klausimų.

Worrying on

Next two weeks I will be discovering two new cities to me, but not so-new to millions who have lived and visited Bucharest/Istanbul. I will update this blog with images/news from these wonderful places, of which first I will be just visiting (seeing),  and in Istanbul I hope to do a bit more “building” work. I will be participating in a youth congress as a young activist (maybe soon to be real activist). susirupines.wordpress.com is the first “battlefield” where I explore this world of activities and issues, and I hope to discover even new ways to worry on, continue!

Continue reading “Worrying on”

Let’s count it

“Matmintinis” – a counting competition

https://i0.wp.com/www.olimpiados.lt/images/stories/mat_images/skaiciai.gif

It happens every year in Lithuania and every year interested boys and girls, their fathers and mothers give one day for counting numbers.  (Not many, only those that advance through preliminaries..). All they have to know – basic addition/subtraction/multiplication/division.  The questions are easy (sometimes even like: what is 0 + 0,4213), but ability to imagine the computation and the speed is very important in this game.

Continue reading “Let’s count it”