Siena

Siena

Žiūrovas turėjo kėdę
Nes nenorėjo jis stovėti
Bet sėdėti negalėjo
Nes visi kiti stovėjo.

Stovėjo jie prie sienos
Ta siena lipo diedas
Ir niekas netikėjo
Kad sugebės užlipti.

Praėjus daug daug laiko
Žiūrovas atsisėdo
Nes diedas vis dar lipo
Ir buvo jau aukštai.

Pradėjo visi skirtis
Žiūrovas net užmigo
O diedas vis dar lipo
Ir buvo jis aukštai.

Žiūrovas net pabudo
Bet diedas vis dar lipo
ta begaline siena!
Ir buvo jis aukštai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s